Nu när du letar kisse så kanske du har stött på begreppet
fodervärd någon gång och undrar vad det egentligen innebär? Självklart ska vi
berätta för dig vad ett fodervärdsskap går ut på, och som aktiva uppfödare med
flera kullar om året behöver vi samarbeta med fodervärdar för att alla våra
katter ska garanteras fantastiska liv med all den uppmärksamhet och kärlek de
behöver och förtjänar. I stora drag innebär fodervärdsskap att vi söker ett
nytt hem till en avelskatt men med fortsatt avelsrätt. Du tar emot en katt och
erbjuder den ett underbart liv som din älskade familjemedlem, förser den med
mat och bekostar kattsand och du har ansvaret för kattens vardagliga liv. En
foderkatt står kvar i vår ägo rent tekniskt fram till den dag då vi anser att
vi är nöjda med aveln (enligt kontraktet som ibland är tidsbegränsat eller begränsat till antal kullar) och kastrerar katten. Den kastrerade katten övergår sedan
i din ägo oavkortat. Fodervärdsskap regleras alltid med ett skriftligt avtal
där alla nödvändiga punkter finns med. Vi på My Twigg´s har valt att sätta
fodervärdsskapet på två nivåer, allt eftersom vi har olika planer för olika
avelskatter. De två nivåerna kallar vi för helfodervärdsnivå och
halvfodervärdsnivå.

En Halvfodervärd är vad vi vanligen söker och som
halvfodervärd får man katten till ett reducerat pris (cirka halva
sällskapspriset) mot att vi får använda katten i vår avel till en eller
två kullar. En fodervärd får inte själv använda katten i avel oavsett om
det gäller hel- eller halvfodervärdsskap (det kan dock diskuteras om
fodervärden är uppfödare och i sådana fall gäller ett särskilt avtal våra
katterier emellan). Halvfodervärd söker vi då vi vill placera ut en katt på
foder vars avelsvärde är intressant för en eller två kullar. Det kan till exempel handla om
en katt vars blodslinjer vi har i många av våra övriga avelskatter.
Halvfodervärd kan vi också söka då vi vill placera ut en katt för utvärdering.
Om flera katter i en kull ser lovande ut sätter vi ibland ut fler än en katt på
halvfoder istället för att behålla en katt. På så vis kan vi senare bedöma vem
av katterna som lämpar sig bäst som avelskatt. De katter som inte beslutas ingå
i vårt avelsprogram får kastreras och övergår sedan fullt ut i sina
fodervärdars ägo utan att användas i avel. Ett halvfodervärdsskap kan
uppgraderas om vi och fodervärden är överens om det. När ett halvfodervärdsskap
uppgraderas innebär det att vi återbetalar fodervärden den summa de betalat för
katten vid leverans och halvfodervärdskontraktet byts ut mot ett
helfodervärdskontrakt. Det kan till exempel ske då en halvfoderkatt visat sig
ge fantastiska avkommor, utvecklas strålande eller då vi vill fortsätta kattens
utställningskarriär även efter kull. En halvfodervärd bokar sin katt eller kattunge ungefär på samma vis som vid köp av sällskapskatt. Man erlägger en
bokningsavgift och fyller i ett tingningsavtal, däerfter lägger man resterande
summa vid leverans.

En Helfodervärd tar emot katten utan att betala
någonting för den. Denna nivå väljer vi då avelskatten har ett stort avelsvärde
för oss. Det kan till exempel vara en ny importerad katt vars linjer vi inte
har i någon annan av våra avelskatter, det kan också gälla en katt som vi avser
ställa ut och som håller en ytterst hög kvalité som vi vill ta vara på. En
helfoderkatt har ett avtal som garanterar oss tre eller fler kullar på katten
innan den övergår i fodervärdens ägo. Avtalet ser likadant ut oavsett om det är
en honkatt eller en hankatt, men en del av våra honkattsfodervärdar tillåts ha
katten kvar då den får sina ungar och då gäller ett speciellt avtal. Dessa
fodervärdar får med andra ord även ta hand om kattungarna i sina hem vilket
förstås är både arbetsamt och otroligt spännande. Frågan om vart kattungarna
ska födas beslutas av oss som uppfödare i samråd med fodervärden. Finns
särskilda önskemål tar vi dessa i beaktande och om fodervärden inte vill ha
kullen hemma hos sig tar vi självklart hem katten till vårt katteri under mammatiden.
Hankatter tas i regel hem till katteriet vid parning om inte något annat är
smidigare (till exempel att honkatten besöker hankatten).

Är du intresserad av att bli hel- eller halvfodervärd till
en katt från oss börjar du med att kontakta oss. Det är viktigt att du tänkt
igenom ditt beslut noga, och är du osäker, kontakta oss så berättar vi mer och
svarar på dina frågor. Vi får ofta förfrågningar från fodervärdsintressenter
som helt enkelt inte vet vad ett fodervärdsskap går ut på och som tror att en
foderkatt är en gratis raskatt, men du vet ju bättre nu när du läser vår lilla
fodervärdsintroduktion, eller hur? Gratiskatt-inställningen vill vi å det
bestämda motsätta oss. Att vara fodervärd innebär ett stort ansvar. Foderkatten
kan vara värd mycket, både i pengar och för vår avel och istället för pengar
betalar fodervärden i engagemang och tålamod. Man får också som fodervärd stå
ut med vad det innebär att ha en avelskatt hemma (en honkatt måste ofta få löpa
några gånger utan att paras under sin avelsperiod till exempel, och då kan man
som människa i huset lätt känna sig frustrerad av kattens betéende och oljud).
Som fodervärd får man ibland stålsätta sig. Det är förstås roligt att vara
fodervärd också. Man får följa sin katt i dess personliga utveckling från
kattunge (om katten inte är vuxen vid anskaffandet) och vidare till ungkatt och
sedan till kattmamma eller kattpappa och dessutom får man följa sin katts små
bebisar. En fodervärd har en liten rabatt på sin foderkatts ungar för sällskap.

En foderkatt kan vara ett alternativ för dig som har massor
av tålamod, intresse och hjärterum men lite mindre pengar i plånboken. Det kan
också vara ett alternativ för dig som önskar att du hade kunskap och möjlighet
att föda upp katter själv och få vara med om det lilla äventyr det innebär, men
som av praktiska eller ekonomiska skäl inte kan. En seriös raskattsavel kostar
mycket pengar och kräver kunskap, som fodervärd får du ta del av detta med
ekonomiskt och erfarenhetsmässigt stöd från oss och på så vis kan du göra något
bra för den fantastiska kattrasen Cornish Rex.

Vem står då för vad?
Som fodervärd ombesörjer du kattens foder, kattsand och andra kostnader som du hade stått för om katten vore din egen. Detta innebär att du står för veterinärvård som inte är kopplad till aveln, vaccinationer och försäkring. Vi ombesörjer alla kostnader som har med avel och kattungar att göra.
Allt detta omfattas av ett noggrannt utformat och utförligt fodervärdskontrakt. Du ska aldrig känna dig osäker som fodervärd på vad åtagandet omfattar. Du är själv ansvarig för att avgöra om du vill teckna fodervärdsavtal med oss när vi bedömt dig som en lämplig matte/husse.

Är du redo? Vill du veta mer? Du är kanske intresserad av
att lära känna våra aktuella katter eller kattungar som ska hitta sina egna
fodervärdsfamiljer? Tveka inte, hör av dig till oss så ska vi svara på dina
frågor!

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom
fodervärdsinformationen!